Εκδόσεις του Ομίλου Ώθηση


Για κάθε μάθημα υπάρχουν οι γνωστές και καταξιωμένες πλέον πανελλαδικά εκδόσεις του Ομίλου μας, καθώς επίσης και εξειδικευμένο έντυπο υποστηρικτό υλικό.

Οι εκδόσεις του Ομίλου ΩΘΗΣΗ καλύπτουν όλο το φάσμα της διδακτικέας και εξεταστέας ύλης όλων των τάξεων του Λυκείου και του Γυμνασίου.

Όλα τα βιβλία μας είναι αποτέλεσμα της πολύχρονης εμπειρίας και συλλογικής δουλειάς των ακαδημαϊκών μας τμημάτων.«Πίσω