Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 359 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 355

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,88%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2015-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 47 επιτυχόντες

ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: 42 επιτυχόντες

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΤΕΦΑΑ: 4 επιτυχόντες

ΤΕΙ διάφορα λόγω προσωπικής επιλογής: 30 επιτυχόντες

ΤΕΙ 30