Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 359 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 354

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,61%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2016-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 64 επιτυχόντες


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΤΕΦΑΑ: 4 επιτυχόντες

ΤΕΙ διάφορα λόγω προσωπικής επιλογής: 30 επιτυχόντες

ΤΕΙ 45