ΕΠΟΠΤΕΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ

PHOTO GALLERY
   

Οι επόπτες σπουδών παρακολουθούν άμεσα την επίδοση των μαθητών και επιμελούνται τις εκάστοτε ανάγκες τους δημιουργώντας έναν άξονα στήριξης για τον κάθε ένα ξεχωριστά.

Επικοινωνούν με τους καθηγητές του μαθητή, αξιοποιούν την πληροφόρηση και ανάλογα σχεδιάζουν έκτακτα μεμονωμένα μαθήματα εντός του σχολικού πλαισίου για την επιπλέον κάλυψη γνωστικών κενών ή αποριών. Συνεργάζονται με το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας και έχουν ανοιχτούς δίαυλους επικοινωνίας με τους γονείς με στόχο την ενθάρρυνση και την υποστήριξη του μαθητή.