ΟΜΙΛΟΙ

ΚΟΙΝΟΙ ΤΟΠΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Οι όμιλοι λειτουργούν σε ώρες εντός του ωρολογίου προγράμματος με στόχο να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με αντικείμενα που τους ενδιαφέρουν και να αναπτύξουν τις ιδιαίτερες δεξιότητες τους.

Όμιλος Φυσικής
Από τη θεωρία στην πράξη

Όμιλος Ρομποτικής
Η δημιουργικότητα στην υπηρεσία της μάθησης

Όμιλος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Δράσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Θεατρικό Εργαστήρι
Πρωταγωνιστές μπροστά από τις κάμερες

Όμιλος Μουσικής
Δημιουργία και μουσική έκφραση

Όμιλος Χορού
Η γλώσσα του σώματος μέσα από την τέχνη του χορού

Όμιλος Tae Kwon Do
Αγωνιστικό Tae Kwon Do – Αυτοάμυνα

Όμιλος Ποδοσφαίρου
Προετοιμασία και πρόκληση

Όμιλος Επιχειρηματολογίας
Επιχειρηματολογία και Κριτική Σκέψη

Οι παραπάνω βιωματικές δράσεις σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνουν οι μαθητές κάθε ακαδημαϊκό έτος.