Ξεκινούν και τα διά ζώσης μαθήματα!

Ξεκινούν και τα διά ζώσης μαθήματα στο Φροντιστήριό μας.

Μετά την εξ αποστάσεως διδασκαλία, συνεχίζουμε με τον ίδιο ρυθμό και στον φυσικό μας χώρο, λαμβάνοντας όλα τα αυστηρά και απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας.