Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 406 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 401

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,8%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2019-2020