Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 382 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 377

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,7%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2020-2021