Επιτυχόντες ανά κλάδο

ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΗΚΑΝ: 344 – ΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΕΙ: 340

ΠΟΣΟΣΤΟ 98,8%

Δείτε τον αριθμό επιτυχόντων ανά κλάδο για το σχολικό έτος 2017-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ & ΕΠΙΣΤ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: 65 επιτυχόντες


ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ & ΤΕΦΑΑ: 6 επιτυχόντες

ΤΕΙ διάφορα λόγω προσωπικής επιλογής: 1 επιτυχόντες

ΤΕΙ 1