Ωράριο Λειτουργίας “Βιβλιοπρότασης”

Σας ενημερώνουμε ότι μέχρι τις 30/12/2021 το ωράριο λειτουργίας του βιβλιοπωλείου θα είναι κάθε μέρα 11:30 – 20:00.

Στις 31/12/2021 το βιβλιοπωλείο θα λειτουργεί 10:00 – 18:00