Οικονομάκης Λουκάς

Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Η τρίτη Λυκείου είναι μια δύσκολη χρονιά που απαιτεί προσπάθεια και θυσίες για την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας. Η ώθηση με βοήθησε στην κατανόηση και την οργάνωση της ύλης, αλλά και στην ψυχολογική υποστήριξη μέσω του καλού κλίματος στην τάξη.

Έτσι με οργανωμένο διάβασμα χωρίς υπερβολές, μπορεί  να φτάσει κανείς στην επίτευξη του στόχου του. Τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς θυσίες.

 

Επιστροφή στις Ιστορίες Επιτυχίας