Το 91% των υποψηφίων μας στο 4ο ΕΠΕ εισάγεται σε σχολές Οικονομίας & Πληροφορικής του λεκανοπεδίου.

Το 91% των υποψηφίων μας στο 4ο ΕΠΕ εισάγεται σε σχολές Οικονομίας & Πληροφορικής του λεκανοπεδίου.