ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι μαθητές κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας ανάλογα με το επίπεδο εισαγωγής τους στο Σχολείο.

Τα τμήματα ποικίλουν από επίπεδο A2 ως και C2.