ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Σε όλους τους νέους μαθητές Γυμνασίου και Α’ Λυκείου χορηγείται το ΛΑΜΔΑ Τεστ (Λογισμικό Ανίχνευσης Μαθησιακών Δεξιοτήτων & Αδυναμιών) με στόχο την παρακολούθηση της προόδου κάθε μαθητή και την εξατομικευμένη υποστήριξή του.