ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 

Ιδρυτές
Γεώργιος Αποστολάκης
, Εκπαιδευτικός, Φυσικός
Ηλίας Συμιδαλάς, Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος
Ιωάννης Τσιμπούκης, Εκπαιδευτικός, Χημικός

Διεύθυνση
Ηλίας Συμιδαλάς
, Γενικός Διευθυντής
Σοφία Κατσαούνη, Διευθύντρια Γυμνασίου
Χαράλαμπος ΓαζήςΔιευθυντής Λυκείου


Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Όχημα της ΩΘΗΣΗΣ στην υπέρβαση του απαρχαιωμένου και στείρου τρόπου διδασκαλίας και στην καθιέρωση του σύγχρονου Επικοινωνιακού και Αποτελεσματικού Σχολείου είναι οι εκπαιδευτικοί.

Τα ποιοτικά και ανθρώπινα χαρακτηριστικά του διδακτικού προσωπικού του Γυμνασίου και του Λυκείου ΩΘΗΣΗ είναι εκείνα που μας διαφοροποιούν:

  • Εμπειρία και άρτια κατάρτιση
  • Συνεχής επιμόρφωση μέσω της παρακολούθησης ειδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων
  • Ευδόκιμη και μακρόχρονη φροντιστηριακή προϋπηρεσία, καθώς οι καθηγητές μας προέρχονται από το καταξιωμένο επιτελείο του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΩΘΗΣΗ
  • Συμμετοχή στη συγγραφή των σχολικών βοηθημάτων του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΩΘΗΣΗ

Αξιοποίηση του ηλικιακού συγκερασμού του διδακτικού μας προσωπικού, προς όφελος των μαθητών: συνθέτουμε την εμπειρία των παλαιοτέρων καθηγητών με το πάθος των νεοτέρων. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη του άριστου μέτρου της επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.