ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή μας

Με επίκεντρο τον μαθητή, ενθαρρύνουμε την προσωπική και ακαδημαϊκή ανάπτυξη του κάθε ατόμου, σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και προκλήσεις, με φροντίδα και κάθε μορφής υποστήριξη.