ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Γυμνάσιο – Λύκειο Ώθηση κρατάει την πρώτη θέση στα ποσοστά επιτυχίας εισαγωγής των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς και στην απόκτηση πτυχίων γλωσσομάθειας. ‘Οντας ένα Αποτελεσματικό Σχολείο παρέχει πλήρη φροντιστηριακή κάλυψη από το άρτια καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, ώστε οι μαθητές να επιτυγχάνουν τους στόχους τους χωρίς την ανάγκη περαιτέρω βοήθειας.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα ξένων γλωσσών για το σχ. έτος 2018-19