ΑΞΙΕΣ

Οι αξίες μας

 · εξατομίκευση · προσωπική ευημερία · ακαδημαϊκή επιτυχία · δικαιοσύνη · δημοκρατικότητα · ανοιχτό πνεύμα · ευελιξία · συνεργατικότητα · ειλικρίνεια · σεβασμός · αλληλεγγύη · ευπρέπεια · ευγένεια · υπομονή · αποδοχή · αυτογνωσία · φιλοδοξία · οργάνωση · αυτενέργεια ·