ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Φιλοσοφία μας είναι πως κάθε μαθητής μπορεί να πετύχει τους στόχους του με σωστή καθοδήγηση.

Βήμα 1ο: Γνωριμία με το Σχολείο
Κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού οργανώνεται συνάντηση στο Σχολείο και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις.

Βήμα 2ο: Ολοκλήρωση εγγραφής
Προκειμένου να επικυρωθεί η θέση και να εγγραφεί ο μαθητής στο Σχολείο, είναι ανάγκη να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής.

Βήμα 3ο: Τεστ Γνωστικής Ετοιμότητας
Οι μαθητές του Γυμνασίου προσέρχονται για Τεστ Γνωστικής Ετοιμότητας στα Νέα Ελληνικά και στα Μαθηματικά, ενώ οι μαθητές του Λυκείου στα Νέα Ελληνικά, στα Μαθηματικά, στη Φυσική ή στα Αρχαία. Το περιεχόμενο των τεστ έχει διαμορφωθεί με βάση το ήμισυ της διδακτέας ύλης του τρέχοντος σχολικού έτους. Για την εξέταση δεν απαιτείται προετοιμασία από το μαθητή και το αποτέλεσμα αυτών δεν κρίνει τη φοίτηση του μαθητή στο σχολείο.

Βήμα 4ο: Κατάταξη στις Ξένες Γλώσσες
Οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο για συμπλήρωση ερωτηματολογίου, κατατακτήριο τεστ στα Αγγλικά και στη Β΄ Ξένη Γλώσσα της επιλογής τους και ολιγόλεπτη συνέντευξη. Με βάση αυτά τα στοιχεία προσδιορίζεται το επίπεδο γνώσης των μαθητών και εντάσσονται στο αντίστοιχο τμήμα των ξένων γλωσσών.

Βήμα 5ο: Μαθήματα Ένταξης-Δραστηριότητες Γνωριμίας
Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους, οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο για ημερήσιο πρόγραμμα μαθημάτων και δράσεων, με σκοπό την εξοικείωση με τους συμμαθητές τους, τους καθηγητές τους και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου.