ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Η ένταξη νέων μαθητών στην ΩΘΗΣΗ δεν περιορίζεται μόνο στην περίοδο έναρξης κάθε νέας σχολικής χρονιάς αλλά πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Μέσα από ομαδικές συναντήσεις στο Αμφιθέατρο του Σχολείου ή με ατομικές συναντήσεις, μετά από συνεννόηση, δίνουμε τη δυνατότητα σε γονείς και κηδεμόνες να ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις πολιτιστικές δραστηριότητες του Σχολείου.

Ειδικότερα, για την ένταξη ενός μαθητή ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

Βήμα 1ο: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης με όλα τα στοιχεία του μαθητή και τις επιμέρους πληροφορίες που αναγράφονται στο σχετικό έντυπο.

Βήμα 2ο: Γνωριμία με το Σχολείο
Άμεση επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου και ξενάγηση στις εγκαταστάσεις.

Βήμα 3ο: Δραστηριότητες Γνωριμίας
Οι υποψήφιοι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο για να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (στο εικαστικό εργαστήρι, στο εργαστήρι φυσικών επιστημών, σε βιωματικά ψυχαγωγικά παιχνίδια κ.α.), με σκοπό να εξοικειωθούν με το νέο σχολικό περιβάλλον, τους καθηγητές και την εκπαιδευτική φιλοσοφία του Σχολείου. Η συμμετοχή στις δραστηριότητες αυτές δεν προϋποθέτει εγγραφή. Για να δηλώσετε συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα γνωριμίας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Σχολείου.

Βήμα 4ο: Ολοκλήρωση Εγγραφής
Προκειμένου να επικυρωθεί η θέση και να εγγραφεί ο μαθητής στο Σχολείο, είναι ανάγκη να κατατεθεί η συμφωνηθείσα με το λογιστήριο προκαταβολή, ποσό το οποίο αφαιρείται από το σύνολο των ετησίων διδάκτρων.

Βήμα 5ο: Διαγνωστικά Τεστ
Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Σχολείο, και κατόπιν ραντεβού, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου προσέρχονται για τα Διαγνωστικά Τεστ στα Νέα Ελληνικά, στα Μαθηματικά και στα Αγγλικά. Το περιεχόμενο των Τεστ έχει υπολογιστεί στο ήμισυ της διδακτέας ύλης του τρέχοντος σχολικού έτους. Για την εξέταση δεν απαιτείται προετοιμασία από το μαθητή.

Βήμα 6ο: Μαθήματα Ένταξης
Τον Ιούνιο, μετά τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους, οι μαθητές προσέρχονται στο Σχολείο για διήμερο πρόγραμμα μαθημάτων.