ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Η Ώθηση ακολουθεί τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις σχεδιάζοντας τα προγράμματα σπουδών κατ’ αναλογία με την επίσημη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Η Διεύθυνση της ΩΘΗΣΗΣ επεξεργάσθηκε τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας και παρουσιάζει το Νέο Σύστημα Πρόσβασης στις ανώτατες σχολές των Επιστημονικών Πεδίων Ειδίκευσης (Ε.Π.Ε.), που θα ισχύσει για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα σημεία που δεν έχουν ακόμα αποσαφηνιστεί.

Για όποια νέα πληροφορία προκύψει θα σας ενημερώσουμε άμεσα.