ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΝΩΣΗΣ

Η Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί μια πρόσθετη υπηρεσία προσφερόμενη από το Σχολείο με στόχο την ενίσχυση μαθητών Γυμνασίου και Α’ Λυκείου. Η συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας συνεκτιμάται από τους διδάσκοντες, τους Διευθυντές Γυμνασίου ή Λυκείου και τους γονείς. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά στα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών.