ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ

PHOTO GALLERY
   

Οι ερευνητικές εργασίες αποτελούν το νέο μοντέλο εκπαίδευσης μέσω του οποίου ο μαθητής αποκτά ενεργό ρόλο στη μάθηση. Η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης εργασίας από διαφορετικές ομάδες μαθητών, μετά από συνεργατική επιλογή, με τη χρήση βιβλιογραφίας και διαδικτυακών πηγών με την επίβλεψη και την καθοδήγηση του υπεύθυνου καθηγητή.

Στόχος: η απόκτηση αναλυτικής και συνθετικής σκέψης, η ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και φυσικά η βιωματική μάθηση.