ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο Σχολείο ΩΘΗΣΗ εκτός από το πλήθος των πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσουμε, φροντίζουμε ιδιαίτερα την προετοιμασία των μαθητών μας και για τις Εθνικές Εξετάσεις. Δημιουργούμε ειδικά υποστηρικτικά προγράμματα – ήδη από το Γυμνάσιο – και εξασφαλίζουμε υποδομή στη γλώσσα και στα μαθηματικά, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή προσαρμογή των μαθητών στις υψηλότερες απαιτήσεις του Λυκείου.

Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου καλύπτουμε όλες τους τις ανάγκες για φροντιστηριακή προετοιμασία εντάσσοντάς τους και σε οκταμελείς ομάδες απογευματινών μαθημάτων. Η προετοιμασία των υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες του κάθε μαθητή με κεντρικό σύστημα ελέγχου της επίδοσης, τόσο στην πρωινή όσο και στην απογευματινή ζώνη σπουδών. Με αυτόν τον τρόπο, ο μαθητής εξοικονομεί χρόνο για μελέτη και ξεκούραση.