ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

 

Το 2001 ιδρύσαμε στη Σταμάτα Αττικής το Γυμνάσιο-Λύκειο ΩΘΗΣΗ. Διαμορφώσαμε ένα νέο τύπο Σχολείου, το επικοινωνιακό, δημιουργικό, αποτελεσματικό Σχολείο.

Δημιουργήσαμε ένα Σχολείο τέτοιου μεγέθους, που να προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες σε κάθε μαθητή. Η πορεία κάθε μαθητή σχεδιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να εντάσσεται σε ανάλογα προγράμματα που τον βοηθούν να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του. Δίνοντας έμφαση στην αυτενέργεια, του αφήνουμε χώρο να οραματιστεί, να τολμήσει και να δημιουργήσει. Το περιβάλλον που διαμορφώνουμε ευνοεί το σεβασμό της διαφορετικότητας του κάθε ατόμου. Με εφαλτήριο, τέλος, την τέχνη, το Σχολείο γίνεται μια ομάδα όπου όλοι μαζί βρίσκουμε ένα κοινό τόπο αυτό-έκφρασης.

Οι σχολικές τάξεις με 15-22 μαθητές και με 4-10 μαθητές ανά επίπεδο στις Ξένες Γλώσσες, δίνουν στις ομάδες μας τη δυναμική,  ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε μαθητή. Η προετοιμασία για τις Εθνικές εξετάσεις κατά τα δύο τελευταία έτη του Λυκείου είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Οι μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου εντάσσονται σε 8μελείς ομάδες μεσημεριανού ή απογευματινού προγράμματος για τα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επιπρόσθετα, σε όποια περίπτωση κρίνεται απαραίτητο με βάση τις ανάγκες κάθε μαθητή η διδασκαλία εξατομικεύεται. Οι μαθητές μας έχοντας αξιοποιήσει επαρκώς τις δεξιότητες τους και έχοντας την απαιτούμενη γνωσιολογική υποδομή έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν θέσεις  στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Ακολουθώντας  τις ανάγκες του Νέου Σχολείου, το Γυμνάσιο-Λύκειο Ώθηση συνδέεται με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα εξοπλίζοντας τους μαθητές με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να ενταχθούν σε οποιοδήποτε διαπολιτισμικό πλαίσιο.

Η δική μας εκπαιδευτική πρόταση στηρίζεται στην αξιοποίηση των δεξιοτήτων του κάθε μαθητή ξεχωριστά.