ΓΑΛΛΙΚΑ

Οι μαθητές κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας ανάλογα με το επίπεδο εισαγωγής τους στο Σχολείο.

Τα τμήματα ποικίλουν από τμήμα DELF ως και SORBONNE.

Δείτε εδώ τις αλλαγές που θα ισχύσουν από το 2021 στις πιστοποιήσεις των Γαλλικών.