ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Οι μαθητές κατατάσσονται σε επίπεδα γλωσσομάθειας ανάλογα με το επίπεδο εισαγωγής τους στο σχολείο.

Τα τμήματα ποικίλουν από τμήμα αρχαρίων ως και Β2 (ή και C1 σε μεμονωμένες περιπτώσεις).