ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

STAY CONNECTED

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο Λύκειο ΩΘΗΣΗ, με έτος ίδρυσης το 2001, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με τους αποφοίτους του. Το Δίκτυο Επικοινωνίας Αποφοίτων αριθμεί ένα μεγάλο αριθμό αποφοίτων του Γυμνασίου και Λυκείου ΩΘΗΣΗ και αποτελεί ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας μεταξύ πρώην μαθητών, φοιτητών και επαγγελματιών.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Αν είστε απόφοιτος του Σχολείου, μπορείτε να υποβάλετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας εδώ για να συμμετάσχετε στο Δίκτυο Επικοινωνίας Αποφοίτων.

ΝΕΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ