ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κάθε Μαθητής έχει τον Καθηγητή - Σύμβουλό του

PHOTO GALLERY
   

Ο θεσμός του Καθηγητή – Συμβούλου (mentoring) καθιερώθηκε στο Σχολείο μας. Κάθε Καθηγητής – Σύμβουλος παρέχει εξατομικευμένη καθοδήγηση σε μία μικρή ομάδα μαθητών. Ο ρόλος του δεν περιορίζεται μόνο στη μαθησιακή υποστήριξη αλλά στη δημιουργία μίας σχέσης εμπιστοσύνης με τον μαθητή. Ο θεσμός του μέντορα είναι καθιερωμένος στα εκπαιδευτικά ιδρύματα (κυρίως τα πανεπιστημιακά), αλλά προγράμματα mentoring βρίσκoυν εφαρμογή ακόμα και στον χώρο των επιχειρήσεων. Όπως υποδηλώνει και η ετυμολογία της λέξης (μέντορας < Μέντωρ: μυθικό πρόσωπο, στενός φίλος του Οδυσσέα, στον οποίο ο τελευταίος, φεύγοντας από την Ιθάκη για να πολεμήσει στην Τροία, εμπιστεύτηκε την επίβλεψη του σπιτιού του και την πνευματική φροντίδα του γιου του Τηλέμαχου), ο όρος «μέντορας» στη νέα ελληνική σημαίνει το άτομο που δρα γενικά ως σύμβουλος και παίζει τον ρόλο του πνευματικού καθοδηγητή απέναντι σε κάποιον νεότερο, ώστε να τον βοηθήσει κατευθύνοντάς τον σε σωστούς τρόπους ενέργειας.

Ο Καθηγητής – Σύμβουλος λοιπόν, με γνώμονα το γνήσιο ενδιαφέρον προς τους μαθητές, βοηθάει καθοδηγώντας τους. Ο ρόλος του, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή «τεχνικής» βοήθειας για τη μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών. Στο πλαίσιο μιας σχέσης εμπιστοσύνης που χτίζει με τους μαθητές που έχει υπό την εποπτεία του, παίζει έναν ευρύτερα υποστηρικτικό ρόλο:

  • Παρέχει στον κάθε μαθητή εργαλεία και ευκαιρίες για ενδοσκόπηση, αυτοαξιολόγηση και αναστοχασμό με απώτερο σκοπό τη σταδιακή κατάκτηση της αυτογνωσίας του και την αυτορρύθμισή του, τόσο σε θέματα μαθησιακά όσο και σε θέματα συμπεριφορικά.
  • Συντονίζει/μεθοδεύει καλύτερα την προσπάθεια του μαθητή, καταρτίζοντας – σε συνεργασία μαζί του – σαφή, συγκεκριμένη και ρεαλιστική στοχοθεσία. Βοηθά, δηλαδή, τον μαθητή να προσδιορίζει και να επιτυγχάνει ευκολότερα τους άμεσους και τους μακροπρόθεσμους στόχους του.
  • Εντοπίζει τα δυνατά και αδύνατα σημεία και τις ανάγκες του μαθητή, ώστε να μπορεί να προβεί σε στοχευμένες –και συνεπώς αποτελεσματικότερες- παρεμβάσεις.
  • Καθοδηγεί τον μαθητή στο πώς να μελετάει με αποτελεσματικότερο τρόπο και τον βοηθά να αναπτύσσει στρατηγικές για βελτίωση της αποτελεσματικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην καλλιέργεια των  μεταγνωστικών δεξιοτήτων του.
  • Ανιχνεύει τυχόν δυσλειτουργικές στάσεις και αντιλήψεις του μαθητή που επηρεάζουν τη μαθησιακή του πορεία και χρήζουν επεξεργασίας και διαχείρισης. Μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται, νιώθει ή ενεργεί, αν αυτός ο τρόπος δεν τον βοηθά.
  • Παίζει ρόλο εμψυχωτικό, κινητοποιώντας τον μαθητή και ενθαρρύνοντάς τον να αναπτύξει στον μέγιστο βαθμό το δυναμικό του και βοηθώντας τον να αποκτήσει εμπιστοσύνη στον εαυτό του.
  • Αποτελεί ένα σταθερό πρόσωπο αναφοράς, έναν καλό ακροατή, σύμβουλο και διαμεσολαβητή για την αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν στις σχέσεις και την επικοινωνία του μαθητή με τους συμμαθητές ή/και τους καθηγητές του και τα οποία επηρεάζουν την απόδοση και τη μαθησιακή του πορεία. Στο πλαίσιο της σχέσης εμπιστοσύνης που χτίζεται, υποδεικνύονται πρακτικές καλύτερης διαχείρισης που μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των διαπροσωπικών δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.

Συμπερασματικά, με τον θεσμό αυτό, μέσα από τον συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και εμψυχωτικό ρόλο του Καθηγητή – Συμβούλου, δίνουμε έμφαση στην απρόσκοπτη προσωπική ανάπτυξη του κάθε μαθητή.

Έλενα Κλαδά, Καθηγήτρια – Φιλόλογος του Σχολείου