ΛΥΚΕΙΟ ΩΘΗΣΗ

Επιτυχία χωρίς εξωσχολική στήριξη κερδίζοντας ποιοτικό χρόνο

 

 Εκπαιδευτική κάλυψη

 • Ολιγομελή τμήματα 15 – 20 μαθητών
 • 8μελείς ομάδες προετοιμασίας στα Πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα για τη Β’ και Γ’ Λυκείου
 • Εξατομικευμένη διδακτική στήριξη σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα
 • Βοήθεια στην διαδικασία αιτήσεων για Ξένα Πανεπιστήμια
 • Χρήση εκδόσεων Ώθηση
 • Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές
 • Διαδικτυακή καθημερινή ενημέρωση μαθητών και γονέων
 • Χρήση εποπτικών μέσων στην διδασκαλία σε κάθε αίθουσα

Πολιτιστική επικαιρότητα

 • Πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 • Μορφωτικές επισκέψεις
 • Εκδηλώσεις
 • Ερευνητικές εργασίες (projects) με διαθεματικό χαρακτήρα
 • Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Ταξίδια στο εξωτερικό
 • Αρθρογραφία και συνεντεύξεις από εξέχουσες προσωπικότητες
 • Επίσκεψη στο CERN και σε άλλα διεθνή ερευνητικά κέντρα
 • Αγώνες Επιχειρηματολογίας
 • Συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς
 • Βράβευση αποφοίτων
 • Απογευματινοί όμιλοι

Μαθητική στήριξη

 • Ατομική συμβουλευτική
 • Επόπτες σπουδών: ένας επόπτης για κάθε μαθητή
 • Συμβουλευτική σταδιοδρομίας
 • Ημερίδα επαγγελματικής ενημέρωσης
 • Επισκέψεις σε χώρους εργασίας

Ξένες γλώσσες      

 • Προετοιμασία για εξετάσεις γλωσσομάθειας με υψηλά ποσοστά επιτυχίας χωρίς εξωσχολική στήριξη στα Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά
 • Ολιγομελή τμήματα 4-10 μαθητών ανά επίπεδο
 • Δυνατότητα προετοιμασίας όλων των πτυχίων γλωσσομάθειας
 • Τμήμα επιλογής English Culture
 • Ποικιλία διδακτικών εργαλείων (supplementary materials, practice tests, readers, περιοδικά, βιβλία)
 • Επαφή με πολιτιστικά στοιχεία της γλώσσας – στόχου