ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ παρέχεται μαθητική στήριξη σε διδακτικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Οι καθηγητές βρίσκονται δίπλα στους μαθητές σε όλη την μαθησιακή τους πορεία, έτσι ώστε να φροντίζουν να ικανοποιούνται οι μαθησιακές τους ανάγκες και να επιτυγχάνονται οι εκπαιδευτικοί τους στόχοι.

Ψυχολόγοι και επόπτες σπουδών στηρίζουν τους μαθητές και φροντίζουν για την συναισθηματική τους ευημερία, έτσι ώστε το σχολείο να αποτελεί ένα χώρο ασφαλή συναισθηματικά που τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δεξιότητες, την προσωπικότητά τους και τις σχέσεις με τους άλλους.