ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ portal (e-othisi)

Ηλεκτρονική Στήριξη για τους μαθητές:

Μαθητικό Ηλεκτρονικό Ημερολόγιο

Καθημερινή πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σχεδιασμένο για τον μαθητή (σημειώσεις, διαγωνίσματα, online quizzes, εκπαιδευτικά video, παρουσιάσεις κ.λπ.)

Όλα τα νέα και οι ανακοινώσεις του Σχολείου ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονική Επικοινωνία με γονείς:

Καθημερινή πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν στον μαθητή (βαθμολογίες, απουσίες, πρόγραμμα μαθημάτων, πρόγραμμα διαγωνισμάτων, πρόγραμμα εκδηλώσεων).