ΟΜΙΛΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μελών της κοινότητας καθώς και την πρωτογενή πρόληψη, διοργανώνονται κάθε χρόνο ενημερωτικές ομιλίες και εργαστήρια με βάση τα επίκαιρα θέματα που αφορούν την εφηβεία και απασχολούν μαθητές, καθηγητές και γονείς.

Σχολικό έτος 2020-21:

Διαδικτυακό εργαστήρι “Η ψυχική ανθεκτικότητα σε καιρούς κρίσης”

Σχ. έτος 2019-20:

Ομιλία για την πρόληψη του καπνίσματος

Σχ. έτος 2018-19:

Oμιλία από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Παρέμβαση για την πρόληψη από το κάπνισμα