ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Το πρόγραμμα Μαθησιακής Στήριξης απευθύνεται σε μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικούς με εξειδίκευση στην διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αξιολόγηση των αναγκών του μαθητή και δημιουργία πλάνου εξατομικευμένης υποστήριξης εντός και εκτός της σχολικής τάξης.