ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Το πρόγραμμα εθελοντισμού απευθύνεται σε μαθητές β’, γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου και βασίζεται στην ανάγκη για ευαισθητοποίηση στην διαφορετικότητα και στην συμπερίληψη όλων των μαθητών στην σχολική κοινότητα. Οι εθελοντές του προγράμματος εμπλέκονται σε κοινές δραστηριότητες με μαθητές του προγράμματος «Special Education Model-SEM», μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.