ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Κάθε μαθητής του Σχολείου έχει τη δυνατότητα συνάντησης με έναν από τους Ψυχολόγους του Τμήματος. Κατά τη συνάντηση το αίτημά του μαθητή αξιολογείται και ο τρόπος διαχείρισης σχεδιάζεται αναλόγως.

Συνήθη θέματα που απασχολούν ένα νέο 12-18 ετών είναι η σωστή διαχείριση του χρόνου, τα συναισθήματα άγχους για τα μαθήματα και τις εξετάσεις, η αναβλητικότητα, η αποτελεσματική στοχοθεσία, οι σχέσεις με τους συνομηλίκους, η αυτονόμηση, η κοινωνικοποίηση, η επικοινωνία με τους γονείς, η διαχείριση των συγκρούσεων και η αναζήτηση διεκδικητικών τρόπων συμπεριφοράς.

Παράλληλα, οι ψυχολόγοι του σχολείου παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη σε γονείς.