ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ

PHOTO GALLERY
   

Στο Γυμνάσιο – Λύκειο ΩΘΗΣΗ φροντίζουμε ιδιαίτερα την προετοιμασία των μαθητών μας όσον αφορά τις Εθνικές Εξετάσεις. Δημιουργούμε ειδικά υποστηρικτικά προγράμματα από το Γυμνάσιο και εξασφαλίζουμε υποδομή στη γλώσσα και στα μαθηματικά έτσι ώστε οι μαθητές να μεταβαίνουν στο Λύκειο με την κατάλληλη υποδομή.

Στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου καλύπτουμε όλες τους τις ανάγκες για φροντιστηριακή προετοιμασία εντάσσοντάς τους σε οκταμελείς ομάδες μαθημάτων. Η προετοιμασία των υποψηφίων για τα Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με την υποστήριξη καθηγητών, εποπτών σπουδών και συμβούλων.