ΟΜΙΛΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

Στον Όμιλο Ρομποτικής οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους για να υλοποιήσουν μοντέλα αυτοματισμού. Εμπλέκονται ενεργά στη σχεδίαση και κατασκευή αντικειμένων που έχουν νόημα για τους ίδιους. Οι εργασίες – κατασκευές τους περιέχουν έναν επεξεργαστή, αισθητήρες και κατάλληλα δομικά στοιχεία.

Η αλγοριθμική λογική καθώς και η τεχνική «δοκιμή και πλάνη» αποτλεούν σημαντικά εργαλεία για το ταξίδι της ανακαλυπτικής μάθησης, πάντα μέσα από τη συνεργασία σε ομάδες. Οι μαθητές διασκεδάζουν επιοικοδομητικά.

Η συμμετοχή στον Όμιλο Ρομποτικής δεν προαπαιτεί συγκεκριμένες γνώσεις στο αντικείμενο.

Επιστροφή στη σελίδα των Ομίλων