ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Το Σχολείο μας, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και επιθυμώντας να προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, χωρίς την παρακολούθηση ΙΒ (International Baccalaureate).

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου, να λάβουν μέρος στις Εθνικές Εξετάσεις και εφόσον δεν επιτύχουν στη Σχολή πρώτης επιλογής τους στην Ελλάδα ή προτιμήσουν κάποιο τμήμα του εξωτερικού, να μπορούν να εισαχθούν σε αυτό, είτε με το βαθμό πρόσβασής τους ή και με το βαθμό του απολυτηρίου τους (αναλόγως τη χώρα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα).