ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το Σχολείο μας διευρύνοντας τους ορίζοντές του και επιθυμώντας να προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να σπουδάσουν σε κάποιο ΑΕΙ χώρας του εξωτερικού, χωρίς την παρακολούθηση ΙΒ (International Baccalaureate).

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου, να λάβουν μέρος στις Εθνικές Εξετάσεις και εφόσον δεν επιτύχουν στη Σχολή πρώτης επιλογής τους στην Ελλάδα ή προτιμήσουν κάποιο τμήμα του εξωτερικού, να μπορούν να το πράξουν, είτε με το βαθμό πρόσβασής τους ή και με το βαθμό του απολυτηρίου τους (εξαρτάται από τη χώρα και το εκπαιδευτικό Ίδρυμα).

Αυτό δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να έχουν επιλογές και δεύτερη ευκαιρία, χωρίς να αναγκαστούν να διαφοροποιήσουν την προετοιμασία τους ή να κάνουν την επιλογή τους πολύ νωρίς (όπως απαιτείται σε πρόγραμμα IB).

Απαραίτητη προϋπόθεση, βέβαια, αποτελεί η πολύ καλή γνώση της γλώσσας εργασίας (επίπεδο Β2+ – C2, ανάλογα με τη χώρα, την ειδικότητα και το Πανεπιστήμιο).

To πρόγραμμα Studying Abroad περιλαμβάνει:

  • Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
  • Τμήματα προετοιμασίας IELTS

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα για κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού από εκπροσώπους τους, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας 100mentors, της οποίας είναι μέλος το Σχολείο.

Επιπλέον, το Σχολείο μας συνεργάζεται με τους αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς αυτών των χωρών στην Ελλάδα (British Council, Institut Français d’Athènes, Goethe Institut, Istituto Italiano di Cultura di Atene) και καθοδηγεί τους μαθητές ως προς τη διαδικασία που απαιτείται, ώστε να ενταχθούν σε εκπαιδευτικό Ίδρυμα της προτίμησής τους στο εξωτερικό.

Σε γενικές γραμμές, αξίζει να σημειωθεί ότι η εισαγωγή σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα αξιώσεων είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων.