ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΣΩ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ

Το Σχολείο μας, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και επιθυμώντας να προσφέρει πολλαπλές ευκαιρίες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές του να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο του εξωτερικού, χωρίς την παρακολούθηση ΙΒ (International Baccalaureate).

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα του Ενιαίου Λυκείου, να λάβουν μέρος στις Εθνικές Εξετάσεις και εφόσον δεν επιτύχουν στη Σχολή πρώτης επιλογής τους στην Ελλάδα ή προτιμήσουν κάποιο τμήμα του εξωτερικού, να μπορούν να εισαχθούν σε αυτό, είτε με το βαθμό πρόσβασής τους ή και με το βαθμό του απολυτηρίου τους (αναλόγως τη χώρα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα).

Ειδικότερα, το Τμήμα Διασύνδεσης του Σχολείου με τα ξένα Πανεπιστήμια παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

1η: Ενημέρωση για τη ζωή και τις σπουδές στο εξωτερικό,

2η: Παροχή πληροφοριών αναφορικά με την διαδικασία των αιτήσεων,  καθώς και τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται,

3η: Καθοδήγηση για τις τεχνικές αναζήτησης (τρόπους και πηγές), ώστε οι μαθητές να μπορέσουν και μόνοι τους να προβούν στην εύρεση του ακαδημαϊκού τμήματος και του εκπαιδευτικού ιδρύματος που καλύπτει τις ανάγκες τους,

4η: Προτάσεις για πανεπιστημιακά τμήματα και προγράμματα ανάλογα με τις δυνατότητες και τις επιθυμίες του κάθε μαθητή. Ατομική συμβουλευτική για την τελική επιλογή των Πανεπιστημίων/ προγραμμάτων,

5η: Υποστήριξη για τη συγγραφή του personal statement (επισημαίνεται ότι το personal statement, θα πρέπει να είναι γραμμένο από τον μαθητή προκειμένου να αντικατοπτρίζει την προσωπικότητα, τις δυνατότητες και τις φιλοδοξίες του, στοιχεία τα οποία είναι πολύ σημαντικά στην αξιολόγηση της αίτησης από τα Πανεπιστήμια),

6η: Βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων για τα πανεπιστήμια και

7η: Συνεχή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της προόδου της αίτησης του μαθητή.