ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

PHOTO GALLERY
   

Στο Σχολείο ΩΘΗΣΗ προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα επιλογής σπουδών σε Πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης (Ηνωμένο Βασίλειο – Γαλλία – Γερμανία) παράλληλα με τις Εθνικές Εξετάσεις.

Το Τμήμα Διασύνδεσης του Σχολείου αναλαμβάνει την ενημέρωση και καθοδήγηση των μαθητών σε σχέση με την ακαδημαϊκή σχολή και τα αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού και προσφέρει βοήθεια στη συμπλήρωση της αίτησης. Οι μαθητές και οι γονείς τους έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην ενημερωμένη βιβλιοθήκη για να αναζητήσουν τους οδηγούς σπουδών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.