ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ

PHOTO GALLERY
   

Επιπρόσθετα με τα ακαδημαϊκά προγράμματα και την έμφαση που αυτά δίνουν στα μαθηματικά, στην ελληνική γλώσσα, στις θετικές και ανθρωπιστικές σπουδές και στις ξένες γλώσσες, στο Σχολείο ΩΘΗΣΗ επενδύουμε και σε άλλους τομείς εξέλιξης των μαθητών μέσα από πολλές και διαφορετικές πολιτιστικές δράσεις.