ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας του Σχολείου παρακολουθεί τη μαθησιακή πορεία και συμπεριφορά των μαθητών και παρέχει υποστήριξη σε ζητήματα σχολικής επίδοσης, κοινωνικής ένταξης, κινητοποίησης και ενθάρρυνσης. Έχοντας ως κεντρικό στόχο την συναισθηματική και μαθησιακή ανάπτυξη του μαθητή, ενισχύουμε το κανάλι της επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου και διαμορφώνουμε κοινούς υποστηρικτικούς άξονες. Παράλληλα, αναγνωρίζοντας την σημασία της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης των καθηγητών οργανώνουμε και υλοποιούμε προγράμματα επιμόρφωσης με βάση τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα.