ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

PHOTO GALLERY
   

Στόχος του Προγράμματος Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας είναι η ενημέρωση των μαθητών σε ζητήματα επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Η συμβουλευτική υποστήριξη των μαθητών είναι συνεχής, σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου και περιλαμβάνει τη συνεργασία γονέων, καθηγητών και εποπτών σπουδών.

Με το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας οι μαθητές της ΩΘΗΣΗΣ:

  • Γνωρίζουν καλύτερα τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα, τις κλίσεις και τις ιδιαίτερες δεξιότητες που διαθέτουν.
  • Μαθαίνουν να θέτουν συγκεκριμένους στόχους και πρόγραμμα για να τους πετύχουν.
  • Καταλήγουν σταδιακά σε επιλογές ως προς την Κατεύθυνση, τη Σχολή και το Τμήμα που θα ακολουθήσουν, καθώς και το μελλοντικό Επαγγελματικό τους Τομέα.
  • Ενημερώνονται για τις αντίστοιχες Σχολές, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και την απαραίτητη προετοιμασία που απαιτείται.
  • Ετοιμάζουν τα μηχανογραφικά δελτία για τις Εθνικές Εξετάσεις.

Εκδηλώσεις – Δράσεις
Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης: 
Στην Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων για να ενημερώσουν τους μαθητές σχετικά με διαφορετικές σχολές και επαγγέλματα.

Επισκέψεις σε χώρους εργασίας: Οι επισκέψεις σε χώρους εργασίας πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και έχουν ως στόχο τη βιωματική επαφή των μαθητών με τους επαγγελματικούς χώρους που τους ενδιαφέρουν.