ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΓΟΝΕΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας της ΩΘΗΣΗΣ προσφέρει ατομική και ομαδική συμβουλευτική σε μαθητές, γονείς και καθηγητές.

Για τους μαθητές

Υπάρχει δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής για μαθητές που αντιμετωπίζουν μία πρόκληση σε σχέση με την κοινωνική ένταξη, τη σχολική επίδοση και την κινητοποίηση, τις σχέσεις με τους συνομιλήκους και, γενικότερα, τη διαχείριση ζητημάτων της σχολικής ζωής.

Σε ατομικό επίπεδο πραγματοποιείται συνάντηση του μαθητή με ψυχολόγο του Τμήματος και στη συνέχεια αξιολογείται το αίτημα και σχεδιάζεται ανάλογη παρέμβαση.

Σε ομαδικό επίπεδο, πραγματοποιείται ευαισθητοποίηση των μαθητών εντός της σχολικής τάξης, στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς για ζητήματα όπως η γνωριμία, η συνεργασία, η ανάπτυξη ομαδικότητας και η ανοχή στη διαφορετικότητα. Επίσης, το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα πρόληψης για μαθητές όπως η διαχείριση άγχους, η πρόληψη κατά του σχολικού εκφοβισμού, η άσκηση στη διεκδικητική συμπεριφορά, η διαχείριση χρόνου και η οργάνωση μελέτης,

Για τους γονείς

Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας βρίσκεται πλάι στους γονείς των μαθητών μας.

Σε προσωπικό επίπεδο παρέχεται ατομική συμβουλευτική ή συμβουλευτική οικογένειας για θέματα που απασχολούν τους γονείς και σχετίζονται με προκλήσεις της εφηβείας, αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον, μαθησιακές ιδιαιτερότητες και προβλήματα συμπεριφοράς.

Σε συλλογικό επίπεδο, πραγματοποιούνται ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες στο χώρο της ψυχικής υγείας παιδιών και ενηλίκων γύρω από θέματα διαπαιδαγώγησης.

Για τους εκπαιδευτικούς

Το Τμήμα Σχολικής Ψυχολογίας διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό του Σχολείου διοργανώνοντας εβδομαδιαίες συναντήσεις με τους καθηγητές ανά εκπαιδευτική βαθμίδα, τάξη και ειδικότητα, καθώς και ομιλίες για ψυχοεκπαιδευτικά θέματα με στόχο τη δια βίου μάθηση, προκειμένου οι καθηγητές να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις ανάγκες των μαθητών.