ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

PHOTO GALLERY
   

Στην ΩΘΗΣΗ αντιλαμβανόμαστε την επιτακτική ανάγκη της εποχής να προσφέρουμε στους μαθητές μας ένα εντατικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Για αυτό και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών, ορίζοντάς τις ως μαθήματα αιχμής έως και την Α’ τάξη του Λυκείου.

Στόχος μας είναι η απόκτηση των πτυχίων γλωσσομάθειας μέχρι την Α’ Λυκείου, χωρίς οποιαδήποτε επιπλέον εξωσχολική βοήθεια (ιδιαίτερα μαθήματα ή φροντιστήριο), αλλά και η ευρύτερη εξοικείωση των μαθητών με πολιτισμικά στοιχεία της γλώσσας-στόχου. Οι μαθητές, κατόπιν αξιολόγησης, κατατάσσονται σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδό τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Ολιγομελή τμήματα που καλύπτουν όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας από A1-C2
 • Δυνατότητα δημιουργίας tailor-made τμημάτων (1-3 μαθητών) για μαθητές των οποίων το επίπεδο γλωσσομάθειας είναι εξαιρετικά υψηλό
 • Απόκτηση πιστοποιητικών γλωσσομάθειας μέχρι την Α’ Λυκείου χωρίς ανάγκη εξωσχολικής στήριξης
 • Βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας και των πολιτισμικών της στοιχείων
 • Επιπλέον φροντιστηριακές ώρες, κυρίως στις τάξεις εξετάσεων
 • Διενέργεια εξέτασης επιλογής (screening test) και διαγωνίσματος προσoμοίωσης (mock exam) ώστε οι μαθητές να εξοικειωθούν με το επίπεδο και τις συνθήκες των εξετάσεων.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

 • Βιβλία γνωστών εκδοτικών οίκων (coursebook and supplementary materials)
 • Θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (past papers)
 • Παροχή σημειώσεων/φυλλαδίων σχεδιασμένων για τις ανάγκες του μαθήματος
 • Περιοδικά ποικίλης ύλης που απευθύνονται στο επίπεδο και την ηλικία των μαθητών
 • Βιβλία (graded readers) που είναι είτε αυθεντικές ιστορίες είτε απλοποιημένες εκδόσεις γνωστών λογοτεχνικών κειμένων
 • Άρθρα και DVD ή άλλο αυθεντικό υλικό ανάλογα με τα επίπεδα ή τα ενδιαφέροντα των μαθητών
 • Διαδραστικοί πίνακες, που καθιστούν το μάθημα πιο ενδιαφέρον και προσβάσιμο σε μαθητές διαφορετικών δεξιοτήτων (multiple intelligences)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Γυμνάσιο:
Αγγλικά: α’ Γυμνασίου: 4 ώρες / εβδομάδα, β’ & γ’ Γυμνασίου: 5 ώρες / εβδομάδα
Γαλλικά / Γερμανικά: 3 ώρες / εβδομάδα

Α’ Λυκείου:
Αγγλικά: 4 ώρες / εβδομάδα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Εκπαιδευτικά ταξίδια σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού
 • Συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς
 • Συμμετοχή στο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών (MUN)
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (EYP)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Αγγλικά: Cambridge ESOL, University of Michigan
Γαλλικά: Institut Français (DELF/DALF, SORBONNE)
Γερμανικά: Goethe Institut, Österreichisches Sprachdiplom