ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δίκτυο Κατά της Βίας στο Σχολείο

Δίκτυο Πρόληψης & Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας & Εκφοβισμού

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ελληνική Εταιρεία Δυσλεξίας

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης ΔΕΠΥ

Ελληνική Εταιρεία Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο

Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία

Ελληνικός Δικτυακός Τόπος για τον Αυτισμό και τις Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Ένωση Μαζί για το παιδί

Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας

Εταιρεία Σχολικής & Οικογενειακής Συμβουλευτικής & Έρευνας

Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου

Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Κέντρο Πληροφόρησης για την Ψυχική Υγεία του Παιδιού και του Εφήβου

Μέριμνα

Μονάδα Εφηβικής Υγείας

Μονάδα Εφήβων 18 Άνω

Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για το Διαδίκτυο

Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με ΔΕΠΥ

Συνήγορος του Παιδιού

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Χαμόγελο του Παιδιού

Ψηφιακή Πύλη Ειδικής Αγωγής